ตัวแทนจากบริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานประชุม BOWA Dragon meet ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์กลุ่ม BOWA

S__8765600

S__8765601