บริษัท ฯ ได้รับความไว้วางใจจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการปรับปรุงพื้นที่ชั้น 4 เป็นพื้นที่สำหรับการเรียนการสอนและให้บริการทางทันตกรรม ณ อาคารราชสุดา โดยติดตั้งระบบแก๊สทางทันตกรรม ผลิตภัณฑ์ DURR Dental ครบชุด

เครื่องผลิตอากาศอัดทางทันตกรรม : Dental  Compressed Air ( Package Unit from DURR Dental / Germany )

Dental-TU-2

เครื่องผลิตสูญญากาศทางทันตกรรม : Dental Suction Plant ( Package Unit from DURR Dental / Germany )

Dental-TU_๑๙๐๙๒๘_0037