ระบบกำจัดยาดมสลบส่วนเกิน (Waste Anesthetic Gas Disposal System) เป็นระบบเพื่อกำจัดยาดมสลบส่วนเกินจากเครื่องให้ยาดมสลบออกไปยังนอกห้องผ่าตัดและออกนอกตัวอาคาร ระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมี 2 ลักษณะแยกตามแหล่งกำเนิด ได้แก่

 1. ระบบ Evacuation 

     ระบบนี้ใช้แหล่งกำเนิดจากเครื่องผลิตสุญญากาศในการกำจัดยาดมสลบส่วนเกิน ส่งไปยังหัวจ่ายแก๊สทางการแพทย์ ( Wall Outlet ) ทั้งนี้ตามมาตรฐาน NFPA 99 เครื่องผลิตสุญญกาศดังกล่าวต้องเป็นคนละแหล่งจ่ายกับระบบสุญญากาศทางการแพทย์ และเป็นปั้มชนิด Oil-Less ( ไร้น้ำมัน ) 

wall-outlet-smj

WAGD-1

WAGD-2

2. ระบบกำจัดยาดมสลบส่วนเกิน (Anesthetic Gas Scavenging System)

            ระบบ Jet Scavenging ตามมาตรฐาน HTM 2022 เป็นระบบที่ใช้แหล่งกำเนิดจากเครื่องอากาศอัดโดยอาศัยระบบอากาศอัดที่ไหลผ่าน Venturi Valve ทำให้เกิดแรงดูด การใช้งานโดยการนำท่อต่อเข้ากับ Adapter สำหรับเสียบเข้ากับ Wall Outlet ทำให้สามารถปรับอัตราการไหลได้และปลายท่ออีกด้านต่อเข้ากับเครื่องดมยาสลบ เมื่อต่อ Adapter เพื่อใช้งานจะปรากฎ code สีเขียวที่ปุ่มแสดงสถานะการทำงาน (Green indicator )ของอุปกรณ์ที่ฝาหน้า แสดงว่าระบบพร้อมทำงาน

                    WAGD-5                               WAGD-4

                    Terminal Unit for ASSS EN Standard                    Terminal Unit for ASSS DIN Standard

WAGD-3