ระบบกำจัดยาดมสลบส่วนเกิน (Waste Anesthetic Gas Disposal System) เป็นระบบเพื่อกำจัดยาดมสลบส่วนเกินจากเครื่องให้ยาดมสลบออกไปยังนอกห้องผ่าตัดและออกนอกตัวอาคาร 

 ระบบ Evacuation (WAGD)

     ระบบนี้ใช้แหล่งกำเนิดจากเครื่องผลิตสุญญากาศในการกำจัดยาดมสลบส่วนเกิน ส่งไปยังหัวจ่ายแก๊สทางการแพทย์ ( Wall Outlet ) ทั้งนี้ตามมาตรฐาน NFPA 99 เครื่องผลิตสุญญกาศดังกล่าวต้องเป็นคนละแหล่งจ่ายกับระบบสุญญากาศทางการแพทย์ และเป็นปั้มชนิด Oil-Less ( ไร้น้ำมัน ) wall-outlet-smj

WAGD-1

WAGD-2

ระบบกำจัดยาดมสลบส่วนเกิน (Anesthetic Gas Scavenging System) เป็นระบบเพื่อกำจัดยาดมสลบส่วนเกินจากเครื่องให้ยาดมสลบออกไปยังนอกห้องผ่าตัดและออกนอกตัวอาคาร โดยตามมาตรฐาน HTM 2022 มี 2 ระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้แก่

1. ระบบ AGSS  โดยระบบนี้ใช้แหล่งกำเนิดจากเครื่องผลิตสุญญากาศ ชนิด Side Channel Blower ที่ให้อัตราการไหลสูง แรงดูดต่ำ

2. ระบบ Jet Scavenging  อาศัยระบบอากาศอัดที่ไหลผ่าน Venturi Valve ทำให้เกิดแรงดูด การใช้งานโดยการนำท่อต่อเข้ากับ Adapter สำหรับเสียบเข้ากับ Outlet ทำให้สามารถปรับอัตราการไหลได้และปลายท่ออีกด้านต่อเข้ากับเครื่องดมยาสลบ เมื่อต่อ Adapter เพื่อใช้งานจะปรากฎ Code สีเขียวที่ปุ่มแสดงสถานะการทำงาน ( Green Indicator ) ของอุปกรณ์ที่ฝาหน้า แสดงว่าระบบพร้อมทำงาน 

                    WAGD-5                               WAGD-4

                    Terminal Unit for ASSS EN Standard                    Terminal Unit for ASSS DIN Standard

WAGD-3