บริษัท ฯได้รับความไว้วางใจจาก ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการจัดหาและติดตั้งเครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ ( Medical Vacuum Pump ) ผลิตภัณฑ์ OHIO ประเทศสหรัฐอเมริกา รุ่น S25-N จำนวน 3 เครื่อง และภายหลังการติดตั้งบริษัท ฯ ได้รับความไว้วางใจจากคณะ ฯ ให้เป็นผู้ตรวจสอบบำรุงรักษาครุภัณฑ์ทางการแพทย์อย่างครบวงจรและได้มาตรฐาน

 

ศูนย์หัวใจมข