บริษัทฯ ได้จัดสอนวิธีการใช้งานเครื่อง Xenios ECMO เบื้องต้นให้กับแพทย์และนักเทคโนโลยีทรวงอกของแผนก CVT ประจำโรงพยาบาลวชิระ เพื่อให้คุ้นเคยและสามารถเตรียมเครื่องให้พร้อมสำหรับการใช้งานได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว

Picture1