บริษัท ฯ ได้จัดการอบรมการใช้เครื่องผลิตอากาศอัดทางทันตกรรม รุ่น P6000 และเครื่องผลิตสุญญากาศทางทันตกรรม ระบบ Semi-dry รุ่น V6000 พร้อม Amalgum seperator รุ่น CA4 ผลิตภัณฑ์ DURR Dental ประเทศเยอรมัน ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
วชิรพยาบาล-18962_๑๙๐๙๑๙_0003

วชิรพยาบาล-18962_๑๙๐๙๑๙_0007

วชิรพยาบาล-18962_๑๙๐๙๑๙_0008