บริษัท ฯ ได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลกรุงเทพ ในการติดตั้งประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ สำหรับห้องผ่าตัด ผลิตภัณฑ์ HT GROUP + Hospitaltechnik AG ประเทศเยอรมันOT-ประตูห้องผ่าตัด_๑๙๐๙๒๗_0007