บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในการจัดหาและติดตั้งระบบแก๊สสูญญากาศทางทันตกรรม ผลิตภัณฑ์ DURR Dental ประเทศเยอรมัน สำหรับโครงการอาคารโรงพยาบาลและหอผู้ป่วย โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์  

Dental-รามาบางพลี_๑๙๐๙๒๘_0006

เครื่องผลิตสูญญากาศทางทันตกรรม : Dental Suction Plant ( Package Unit from DURR Dental / Germany )