บริษัท ฯ ได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ในการติดตั้งระบบห้องผ่าตัดสำเร็จรูป จำนวน 2 ห้อง ผลิตภัณฑ์ HT LABOR + Hospitaltechnik AG จากประเทศเยอรมัน 

OT-รพหัวใจกทม

OT-รพหัวใจกทม2