บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในการจัดหาและติดตั้งระบบแก๊สทางการแพทย์ครบชุด ผลิตภัณฑ์ OHIO ประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับโครงการอาคารโรงพยาบาลและหอผู้ป่วย โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์  

S__98754578

Wall Outlet (OHIO Medical / USA)

รามาธิบดี-2

เครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ : Medical Air Compressor Plant ( Package Unit from OHIO Medical / USA )

รามาธิบดี3

เครื่องผลิตอากาศอัดแรงดันสูง : Surgical Air Compressor Plant ( Package Unit from OHIO Medical / USA )

รามาธิบดี

เครื่องผลิตสูญญากาศทางการแพทย์ : Medical Vacuum Plant ( Package Unit from OHIO Medical / USA )

S__98754577

เครื่องผลิตสูญญากาศสำหรับระบบกำจัดยาดมสลบส่วนเกิน : WAGD Plant ( Package Unit from OHIO Medical / USA )