บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในการจัดหาและติดตั้งระบบแก๊สทางการแพทย์ครบชุด ผลิตภัณฑ์ OHIO ประเทศสหรัฐอเมริกา และระบบแก๊สสูญญากาศทางทันตกรรม ผลิตภัณฑ์ DURR Dental ประเทศเยอรมัน สำหรับโครงการอาคารโรงพยาบาลและหอผู้ป่วย โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์  

Wall Outlet (OHIO Medical / USA)

S__98754578

เครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ : Medical Air Compressor Plant ( Package Unit from OHIO Medical / USA )

รามาธิบดี-2

เครื่องผลิตอากาศอัดแรงดันสูง : Surgical Air Compressor Plant ( Package Unit from OHIO Medical / USA )

รามาธิบดี3

เครื่องผลิตสูญญากาศทางการแพทย์ : Medical Vacuum Plant ( Package Unit from OHIO Medical / USA )

รามาธิบดี

เครื่องผลิตสูญญากาศสำหรับระบบกำจัดยาดมสลบส่วนเกิน : WAGD Plant ( Package Unit from OHIO Medical / USA )

S__98754577

 

เครื่องผลิตสูญญากาศทางทันตกรรม : Dental Suction Plant ( Package Unit from DURR Dental / Germany )

Dental-รามาบางพลี_๑๙๐๙๒๘_0006