บริษัท ฯ ได้รับความไว้วางใจจากวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในการจัดหาและติดตั้งระบบแก๊สทางทันตกรรม ผลิตภัณฑ์ DURR Dental ครบชุด ณ อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ 1 และ 2 ประกอบด้วย

ม.รังสิต_๑๙๐๙๒๘_0003

เครื่องผลิตอากาศอัดทางทันตกรรม : Dental  Compressed Air ( Package Unit from DURR Dental / Germany )

ม.รังสิต_๑๙๐๙๒๘_0006

เครื่องผลิตสุญญากาศทางทันตกรรม : Dental Suction Plant ( Package Unit from DURR Dental / Germany )