บริษัท ฯ ได้รับความไว้วางใจจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดหาและติดตั้ง Dental Suction Plant Semi-Dry System ผลิตภัณฑ์ Durr Dental ครบชุด สำหรับโครงการศูนย์ปฏิบัติการซิมูเลชั่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล