บริษัท ฯ ได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลกรุงเทพ ซ.ศูนย์วิจัย ในการติดตั้งระบบห้องผ่าตัดสำเร็จรูป บริเวณห้องผ่าตัดหมายเลข 1,4 ชั้น 3 อาคาร D โดยเป็นผลิตภัณฑ์ HT LABOR + Hospitaltechnik AG ประเทศเยอรมัน 

OT-รพ3

OT-รพ4

 

OT-รพ600