บริษัท ฯ ได้รับการไว้วางใจจากโรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา ในการติดตั้งระบบห้องผ่าตัดสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ HT LABOR+Hospitaltechnik AG จากประเทศเยอรมัน

OT-กรุงเทพพัทยา_๑๙๐๙๒๖_0001