บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจาก โรงพยาบาลธนบุรี 1 ในการติดตั้งประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ สำหรับห้องผ่าตัด จำนวน 41 ชุด ผลิตภัณฑ์ HT GROUP + Hospitaltechnik AG ประเทศเยอรมัน

OT-ประตู-ธนบุรี1_๑๙๐๙๒๖_0004