บริษัท ฯ ได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในการติดตั้งระบบห้องผ่าตัดสำเร็จรูปจำนวน 2 ห้อง ผลิตภัณฑ์ HT LABOR + Hospitaltechnik AG  จากประเทศเยอรมัน   

OT-ธรรมศาสตร์_๑๙๐๙๒๖_0033

OT-ธรรมศาสตร์_๑๙๐๙๒๖_0036

OT-ธรรมศาสตร์_๑๙๐๙๒๖_0060

OT-ธรรมศาสตร์_๑๙๐๙๒๗_0048

OT-ธรรมศาสตร์_๑๙๐๙๒๗_0064