บริษัท ฯ ได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล ในการติดตั้งระบบห้องผ่าตัดสำเร็จรูป จำนวน 4 ห้อง ผลิตภัณฑ์ HT LABOR + Hospitaltechnik AG จากประเทศเยอรมัน 

OT-ศัลยกรรมตกแต่งกมล_๑๙๐๙๒๖_0124

OT-ศัลยกรรมตกแต่งกมล_๑๙๐๙๒๖_0128