บริษัท ฯได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลศิริราช ในการติดตั้งระบบแก๊สทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ OHIO ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโครงการ อาคาร 100 ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

100-ปีพระศรี-ศิริราช_๑๙๐๙๒๖_0005

เครื่องผลิตสูญญากาศทางการแพทย์ : Medical Vacuum Plant ( Package Unit from OHIO Medical / USA )

100-ปีพระศรี-ศิริราช_๑๙๐๙๒๖_0004

เครื่องผลิตสูญญากาศสำหรับระบบกำจัดยาดมสลบส่วนเกิน : WAGD Plant ( Package Unit from OHIO Medical / USA )